กบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว  PIGEON รุ่น G5-82 ความสามารถในการกินเนื้อไม้ 2 MM ความกว้างของใบมีด 82 MM  

สินค้ามีบัตรรับประกันจากผู้ผลิตนาน 6 เดือน  ราคา 2,900 บาท   ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี......