ANTIG 111
หน้าร้าน ©ANTIG 111 : ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ......
ชื่อ : 024 เหรียญ หลวงพ่อพระงาม วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาบ่องาม)
ประเภท : เปิดให้บูชา
: รายละเอียด :

เหรียญ หลวงพ่อพระงาม วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาบ่องาม)"หลวงพ่อพระงาม" เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก หน้าตักกว้าง 11 วา 1 ศอก ความสูงจากหน้าตักถึงพระเกศา 18 วา ประดิษฐานบนเชิงเขาพระงาม วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จ.ลพบุรี นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม และมีความโดดเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นมาแต่ไกล นอกจากนี้ ยังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนิยมเดินทางไปกราบสักการะและขอพรด้วยความเคารพศรัทธาอยู่เป็นเนืองนิจ

วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระงาม อ.เมือง เป็นวัดที่เก่าแก่มาก มีหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏภาย ในบริเวณวัดมากมาย อาทิ พระพุทธไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำพญามังกร (ถ้ำภัทราวุโธ) ซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงแบบโบราณ ซากฐานพระสถูปเจดีย์เก่าบนยอดเขา และซากกำแพงเก่าที่ปรากฏบริเวณเชิงเขา ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ในราวปี พ.ศ.1100 ทีเดียว

ตามประวัติของวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดเขาบ่องาม" ต่อมาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ขณะนั้น ดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชกวี ได้พัฒนาและสถาปนาขึ้นเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย และได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมากรขนาดใหญ่คือ "พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล" หรือ "หลวงพ่อพระงาม" ขึ้น ในการนี้พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2466 และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดสิริจันทรนิมิตร" ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2499 จึงเรียกกันว่า "วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร" นับตั้งแต่นั้นมา
กรุณาแจ้งด้วยครับว่า ท่านพบพระองค์นี้ ที่ ร้าน ANTIG 111 รายการที่ 024

ดูรายการพระเครื่องอื่นๆ คลิ๊กที่ คำว่าหน้าร้าน ด้านบน

เช่าบูชา : 250 บาท
ข้อมูลการติดต่อ : น.ส.พันธุ์ทิพย์ วัยนิพลี
093-2480159 ang7kong@gmail.com
จำนวนผู้เปิดชม : 0449 ครั้ง
โพสเมื่อ : 2012-08-06 12:31:42
ปรับปรุงล่าสุด : 2012-08-22 20:17:24
Share ข้อมูล :
สอบถามเกี่ยวกับรายการนี้
ชื่อผู้โพส
E-mail
โทรศัพท์
ข้อความ
Code ยืนยันการโพสโค้ดยืนยันการโพส
ชื่อร้าน : ANTIG 111
โดย : น.ส.พันธุ์ทิพย์ วัยนิพลี
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน : http://pigeontools.net/amulet/antig111/
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นายอุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429