วิธีการใช้งานเว๊ปไซ์ืนี้

เว๊ปไซด์นี้ออกแบบเพื่อให้ท่านสามารถ ค้นหาข้อมูลได้ง่าย โดยท่านสามารถ ไปยังหน้าเว๊ปเพจ ต่างๆ ของเว๊ปไซด์ได้ โดยคลิ๊กที่รูป

ที่รูป ทุกรูปจะเป็นลิ้งค์ ในการไปยังหน้าเว๊ปเพจต่างๆ ของเว๊ปไซด์นี้ ดังรายการดังต่อไปนี้

รูปเครื่องมือที่เป็นรูปขนาดเล็ก หากปรากฏ อยู่บนหน้าเว๊ปเพจ สามารถลิ้งค์ไปยัง

กลุ่มหรือหมวดหมู่เครื่องมือชนิดนั้น เพียงท่านคลิ๊กเมาท์ เท่านั้น

ไปยังเครื่องมือตามรูป ( ไปที่รายละเอียดสำหรับ เครื่องรุ่นนั้น )

ตัวอย่างรูปนี้ลิ้งไปยัง กลุ่มเครื่องมือ เครื่องเจียร์ ขนาดต่างๆ

หากท่านพบป้าย PIGEON ท่านสามารถกลับมายังหน้ารวมผลิตภัณฑ์ ได้

เพียงแค่คลิ๊กที่รูป ป้าย PIGEON ตัวอย่างในรูปลิ้งไปยัง หน้าแรก ซึ่งรวบรวม ทุกผลิตภัณฑ์

หากท่านเห็น รายละเอียด ของเครื่องมือในรุ่นใดๆ ก็ตาม ท่านสามารถ

คลิ๊กที่รูปรายละเอียด เพื่อกับไป ยัง หน้ารวมผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียวกัน

ตัวอย่างในรูป ลิ้งไปยัง กลุ่ม เครื่องเซาะร่องไม้